Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan Adam i������������������������������������������������������ ba������������������������������������������������������������������������������������������������������������nda belli olur. kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  ilim adam~~ olgu ve olaylar kar~~s~nda tam bir tarafs~zl~k göstere-mez. Çünkü ilmi çal~~man~n temelini te~kil eden olgu toplama ve seçme i~i, ilim adam~n~n ilgisinin muayyen istikametlerde teksifini icabettirir. . Müspet ve denel ilimlerde bile ilim adamla-r~n~n hareket noktalar~~ teorilerdir. Teorilere dayan~larak olgu ve

  https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/795/tur * T3 -
 •     

  ATATÜRK'TEN ANILAR 945 Bir ara siyasal nedenlerle Mustafa Kemal'den uzakla~an ünlü yazar Halide Edip Ad~var, büyük yöneticiye sayg~lar~n~n en büyü~ünü sunmu~tur."The Turkish Ordeal" adl~~ kitab~nda Sakarya sava~~ndan az önce, Polatl~~ yak~n~ndaki Alagöz köyünün yar~~ y~k~lm~~~ bir evinde Kemal'e yapt~~~~ ziyareti anlat~rken ~öyle yazmaktad~r : "Pa~a'n~n

  https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/3630/tur * T3 -
 •     

  CEL L SILAY, L M VE TES 7 Eyl l 1974 g n yitirdik Cel l S lay' , o g r l g r l ya am dolu, sesi, g l , kahkahas d nyay tutan, iir yaz p iir ya ayan, do ru yanl d ncelerini hi ekinmeden, hat r g n l saymadan pattadak s yleyen, kendi deyimiyle, daha o toyluk d nemindeki "b y k l f eden, g r lt yapan, muhataplar n ezen" hoyrat insandan, daha bir yerine oturmu , daha bir durulmu , daha kayg l ...

  siir.gen.tr/siir/o/okuma_odasi/celal_silay_olum_ve_otesi.htm... * T3 -
 •     

  Romandan Sinemaya Uyarlama Örneği Olarak "Mutluluk. Bu makalede romandan sinemaya uyarlama tartışılmıştır. Türk sinemasında son yıllarda görülen uyarlama örneklerinden biri olan “Mutluluk” filmi bu çalışmada bir roman ve uyarlama olarak incelenmiştir. Ö. Zülfü Livaneli’nin romanı Mutluluk, 2007 Mart ayı içerisinde ...

  https://paperity.org/p/152157384/romandan-sinemaya-uyarlama-... * T3 -
 •     

  bir memlekette devlet reisli i ya irs veya intihab olur. rs olursa, rejim h k mdarl kt r. ntihab yani se imle olursa cumhuriyettir. H k mdarl kta devlet ba nda verasete dayanan bir h k mdar, cumhuriyette ise se imle iktidara gelen bir cumhur reisi veya heyet vard r (BA G L, 1960: 218).

  https://www.anayasa.gen.tr/monarsi.htm * T3 -
 •     

  A k n ba nda a an g llere, b lb l olan, ... belli, birbirinize, ks n z ikiniz, ve size k olur (Mekt b t) anl yan! Besmeleyle ba l yal m kit ba! Allah ad en iyi bir s nakd r. Ni metleri s maz, l his ba.

  https://muhabbetullah.com/mektubat/MektubatiRabbani.htm * T3 -
 •     

  Ortalama b y me h z , belli bir zaman dilimi i inde reel GDP de meydana gelen art l mektedir. Ekonomik b y me h z n n anla lmas nda ayr ca retim imkanlar e risinden yararlan lmaktad r. retim imkanlar e risi, lkedeki mevcut teknoloji seviyesi ve retim fakt r miktar n n maksimum noktas n vermektedir.

  ekodialog.com/Konular/ekonomik-buyume-modelleri-teorileri.ht... * T3 -
 •     

  Fotografya: Say� 3. Foto�raf E�itimi. �nsano�lunun yery�z� ser�veni hep "yaparak ��renme" �eklinde geli�mi�tir. Buna "s�nama yan�lma" y�ntemi de denir. Herhangi bir gereksinimi i�in bir yol denemi�, olmay�nca bir ba�kas�n� uygulamaya ...

  www.fotografya.gen.tr/issue-4/sabit.htm * T3 -
 •     

  O d nemde Batum ve Artvin de ya ayan halk n ba nda , belli bir h k met birli i yokmu . Karga al klar ya an yor ve soygun olaylar s k a g r l yordu. T rk taraf i in al an Batum Reisi Pagava Hemit Be . mitingler d zenliyor, referandum i in haz rl klar y r t yordu.

  macahel.com/tr/tarih/tarih.htm * T3 -
 •     

  Beyaz eşya üretimi 20 milyonu aştı. Buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 6 ana ürün grubunda önceki yıl 18 milyon 396 bin 579 adet olan üretim 2011'de 20 milyon 106 bin 418'e yükseldi.

  https://atv-duvar-dizisi.blogspot.com/2012/01 * T3 -
 •