Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan 100.000 Y������l ������nce D������nyada Ya������ayanlar kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

  www.google.ru * T3 -
 •     

  Bir canl kendi ya am boyunca biyolojik evrim ge irmez; ancak uzun zaman i inde t rler de i ime u rar. H cre biyolojisi ve gen teknolojisi bunu do rulam t r. Yarat l teorisinin iddia etti i gibi, canl l k 6-8 bin y ll k de il, 3.7 milyar y l geriye giden bir ge mi e sahiptir.

  www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/zv/2008/evrim.htm * T3 -
 •     

  Wolfowitz, "D nyada her y l 1.6 milyon insan, fosil enerji kaynaklar n n yol a t kirlilik nedeniyle hayat n kaybediyor. lenlerin yar s 5 ya n alt ndaki ocuklar" dedi.

  https://www.yenisafak.com/arsiv/2006/mart/07/4675.html * T3 -
 •     

  Giderek kavimler, rklar, milletler olu tu; k lt rler do du, k rall klar kuruldu, y k ld ; uygarl klar kuruldu y k ld . yi ki b yle oldu, de ilse d nyada milyonlarca dil olacakt ve anla mam z, birlikte ya amam z imdikine g re ok daha zorla acakt .

  www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/zv/2007/tahta.htm * T3 -
 •     

  Her b y k G ne patlamas n n, aktif prominans n ya da koronal k tle at m n n ard ndan G ne maddesi ve beraberindeki magnetik alan yava hareket eden bir bulut gibi 1 ile 4 g n i erisinde D nya'ya gelmektedir. Bu y kl plazma D nya atmosferine arparak jeomagnetik f rt nay ba latmaktad r.

  www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/bilgiler.htm * T3 -
 •     

  D nyadaki m lteci say s 50 milyonu a t . Bu, 2. D nya Sava ndan sonraki en y ksek rakam.

  https://www.aksam.com.tr/dunya/3-dunya-savasi-gibi/haber-317... * T3 -
 •     

  stanbul Sanayi Odas nce bu y l n 500 B y k Sanayi irketini, sonra onlar hemen iz leyen 250 Sanayi irketini a klad . Ara t rma n n en arp c sonu lar ndan biri u: tik 500 ir ket, k rlar n n y zde 53' n ; onlar izleyen 250 irket ise y zde 72'sini faaliyet d gelirlerden, yani faizden temin ediyor. ...

  www.ekodialog.com/Makaleler/misaki-iktisat-repocu-sanayi.htm... * T3 -
 •     

  D nyada ya anan bu geli imin etkisi 2000 li y llardan itibaren T rkiye yi de etkisi alt na alm t r. ... 50.001-100.000 ... d zeye yak nl g ze arpmaktad r. ikayetlerin de i im d zeyi daha nce de belediye ba kan n n g reve geldi i anla u an n kar la t r lmas eklinde sorulmu tur. ...

  e-akademi.org/makaleler/sazakli-1.htm * T3 -
 •     

  Filistin topraklar zerinde " srail" ad yla bir i gal devletinin kurulu unun ve bu devletin BM taraf ndan resmen kabul edili inin zerinden 55 y l ge ti. 55 y l nce bu devletin kurulmas yla birlikte bir sava patlak verdi. nk bu devlet, d nyan n de i ik y relerinden e itli entrikalarla g eden veya ettirilen insanlar n kendilerine ait olmayan bir toprak par as zerinde kurduklar bir i gal devletiydi.

  https://www.vahdet.info.tr/filistin/dosya2/0557.html * T3 -
 •     

  2009 y?l?n?n Mart ay? sonunda Meksika?da H1N1 influenza A vir?s? salg?n? ba?lad?. K?sa s?re i?erisinde ?nce kom?u ?lkelere sonrada t?m d?nyada olgular g?zlenmeye ba?land?. Haziran 2009 tarihinde D?nya Sa?l?k ?rg?t? (DS?) pandemik alarm seviyesini en ?st seviye olan Evre 6?ya y?kseltti. Evre 6; k?talar aras?

  www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2010-01/html/20... * T3 -
 •       

[Reklam]  www.websiteniz.tur.tc Sadece 55 TL Hemen isminiz tükenmeden tescil et

www.tur.tc

[Reklam]  İlanlarınız tüm arama ağımız üzerinde ve reklam ortaklarımız

web sitelerinde yayınlansın.