Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan ������nsan anla������������lmaz g������r������nt������s������nden kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  1996-2006 Ba kent niversitesi, Teknik Bilimler Meslek Y ksek Okulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Program ( retim G revlisi) al ma Alanlar Biyomedikal Cihaz ve Sistemler. Mikrodenetleyici ve Bilgisayar Tabanl l m Sistemleri

  www.baskent.edu.tr/~myildiz/index * T3 -
 •     

  18. YDZYILDA KIBRIS'TA MEYDANA GELEN BO~ANMA OLAYLARI 127 maktad~r. Bunlardan birincisi mehr-i muaccel olup evlenme s~ras~nda kad~na ödenen parad~r. ~kincisi ise mehr-i müeccel olup erke~in kans~m bo~ad~~~nda ödemelde yüküm- lü oldu~u miktard~r." Anadolu'nun baz~~ bölgelerinde devletin kar~~~ ç~kmas~na kar~~n

  https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/2646/tur * T3 -
 •     

  Al lm g r nt den anlatmak istedi im udur: Kentsoylu g z yle kendileri a da (modern), k yl l k hep geri, g s z ve demode dir. Filmin senaristinin bizzat kendi k lt r ne dayal olarak olu turdu u senaryoda ise, k yl l k, ulu, vars l de erleriyle g l , kentsoyluluk yoksul, d k n, terk edilmi ve aresizdir.

  yunus.hacettepe.edu.tr/~tomanbay/beyazmelek.htm * T3 -
 •     

  16:49 G klerdekiler, yerin i indeki dabbe t r nden her ne varsa ve melekler, b y kl k taslamadan, Allah'a secde ederler. Dabbe t r nden her ne varsa anlam nceki ayetlerdeki gibi "min + {nekre bir isim}" kal b n n kullan m ndan k yor. Secde etmeleri emre musahhar olmalar anlam na gelebilir.

  https://web.itu.edu.tr/guzelah/nomem/all/dabbe.html * T3 -
 •     

  Sanatın Gerçeği; Abartı. Sanat ve Tasarım Dergisi , Jun 2017. Orhan Tekin. Orhan Tekin. Bu yazının içeriği sanat yapıtı adını verdiğimiz biçimlerin “nasıl” ortaya çıktığı ve süreci üzerine yapılmış bir araştırmadır. Bu aşamada Nigel Spivey’in “How Art Made The World” isimli kitabında; yaratım ...

  https://paperity.org/p/151378605/sanatin-gercegi-abarti * T3 -
 •     

  Hayvansal yan r nler ve bunlar n t rev r nlerinin s n fland r lmas MADDE 7 - (1) Hayvansal yan r nler, bu r nlerin halk ve hayvan sa l na kar olu turdu u risk seviyesine g re s n fland r l r. Aksi belirtilmedik e t rev r nler elde edildikleri hayvansal yan r n n s n f ndaki kurallara veya Bakanl k a bu Y netmeli in uygulanmas amac yla kar lan ...

  https://www.gumruk.com.tr/files/insan_tuketimi_amaciyla_kull... * T3 -
 •     

  Liberalizm ve zg rl k . Felsefeci, Yazar; Vehbi Hac kadiro lu . Liberalizm insanlar aras ndaki ili kilerin d zenlenmesiyle ilgili bir kavram oldu una g re, bu konuda tam bir a kl a ula abilmek i in, nce insan n ne oldu unun, bilimsel de ilse bile, en az ndan bilimsel g r e ters d meyen bir belirlemesinin yap lmas gerekir.

  https://ekodialog.com/Liberalizm/liberalizm-ve-ozgurluk-maka... * T3 -
 •     

  Hukuk u, yorum g r nt s alt nda kanun koyuculuk g revine soyunamaz. Kanunun s z nden uzakla an yorumun savunulabilecek bir yan yoktur [18] . Francis Bacon, 1605 y l nda yay nlad The Advancement of Learning isimli nl eserinde yle der: Non est interpretatio, sed divinatio, quae recedit a litera.

  https://www.anayasa.gen.tr/ysk-baglayicilik.html * T3 -
 •     

  Yine de ayk r uygulamalar olabilmekte.Bunun i in mutlaka Ruhsat sahibi ile anla maya al n. * Otomobil sahibi ile anla t n zda,otoyu cretini ortakla a deyece iniz bir otoparka teslim edin.Trafik ube M d rl 'nden otomobilin hilesiz olup olmad n rendikten sonra,otomobilin sahibi ile birlikte otomobili z n.

  www.pasabahcesurucukursu.com/2-el-otomobil-alirken.html * T3 -
 •     

  Alt n afak, Ok lt, Maji, durug r , tarot, kabala. Bu diskur 3 Mart 1893 y l yi Cuma 1 g n Toplanm Adepti Kolejine 2 verilmi tir. lk ba ta Birinci Cemiyetin 3 diyagramlar ndan ba layarak yukar ya do ru bakt m zda, D Cemiyetin 4 en alt Derecesinde 5 (0 = 0 ) ger ek anlamda herhangi bir diyagram bulunmad g r lecektir, ancak iki S tunda M s r l ler Rit elinden ruhun ge i sembolizmi resmedilmi tir.

  www.hermetics.org/gd/rolls/diskur10.html * T3 -
 •