Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan ������niversite b������l������mleri kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama
 •     

  Burs, her niversite ve b l m i in ge erli. Ancak e itim maliyeti y ksek olan t p, m hendislik gibi b l mleri tercih edenlerin ans daha y ksek. Telefon: 0272 213 60 36

  www.neleryokki.com/egitim/burs.htm * T3 -
 •     

  e) Ü niversite-sanayi i ş birli ğ ini geli ş tirmede gerekli birimlerin olu ş turulmas ı n ı ve ç al ış malar ı n y ü r ü t ü lmesini d ü zenlemek, f) Yukar ı da belirtilen alanlarda, Ü niversitede bulunan di ğ er merkezlerle i ş birli ğ i yapmak. ÜÇÜ NC Ü B Ö L Ü M. Merkezin Y ö netim Organlar ı, Ç al ış ma ...

  https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIfram... * T3 -
 •     

  2009-ÖSYS Önlisans Yükseköğretim Programları Kontenjan, Yerleşen ve Boş Kontenjanlar (Alan Bazında) 2009-ÖSYS'de Boş Kalan Kontenjanlar (Üniversite Bazında) 2009-ÖSYS Örgün Lisans Programlarına Yerleşen Adayların Başarı Sırasına Göre Dağılımı. 2009-ÖSYS Yükseköğretim Programlarını (YÖP) Tercih Eden Aday ...

  www.osym.gov.tr/TR,1162/2009-osys-universiteler-ile-ilgili-i... * T3 -
 •     

  YKS e it A rl k b l mleri taban puanlar 2 y ll k niversite b l mleri i in ka puan almas gerekir - Son Dakika E itim Haberleri | STAR.YKS e it a rl k bö...

  https://www.youtube.com/watch?v=Eof0gT4wNG0 * T3 -
 •     

  üniversite Bölümleri - Webders.net ... ..

  webders.net/etiket/9/üniversite bölümleri.html * T3 -
 •     

  MADDE 6 – (1) Ü niversite Senatosu ve di ğ er ü niversitenin yetkili organlar ı nca kabul edilen ve imzalanan ortak protokol ü n Y Ö K taraf ı ndan onaylanmas ı gerekir. Uluslararas ı ortak program, ortak protokol ü n Y Ö K taraf ı ndan onaylanmas ı ndan sonra ba ş lar. ÜÇÜ NC Ü B Ö L Ü M. Uluslararas ı Ortak ...

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141020-1.ht... * T3 -
 •     

  Tablo-C de g r ld gibi 1999 y l nda hukuk fak ltelerinin ortalama y zdelik s ras 11.2 iken, iktisat b l mlerinin ortalama y zdelik s ras 8.3, i letme b l mlerinin ortalama y zdelik s ras 6.1, uluslararas ili kiler b l mlerinin y zdelik ortalamas 7.8 olmu tur. 1998 den 1999 a ge erken b t n bu b l mlerin genel y zdelik s ralamalar nda k t le ...

  https://www.anayasa.gen.tr/hfpuan.htm * T3 -
 •     

  Tercihte bulunanlar n y zde yirmilik bir k sm da, asl nda tercih etmeleri h linde kazanacaklar b l mler olmas na ra men, bu b l mleri tercih etmeyip, niversite d nda kalmay tercih ediyorlar. T rk niversitesi art k lise rencilerinin g z nde dahi bitmi tir.

  https://www.anayasa.gen.tr/degersizlesme-ek.htm * T3 -
 •     

  27 Temmuz’da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise kampüslerimizde tercih danışmanlığı süreci başladı. Üniversite tercih bildirimleri bayramdan sonra başlayacak. 6-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adayları tercih bildiriminde bulunabilecek.

  https://www.dogakoleji.k12.tr/doga-dan-haberler/2020-yks-son... * T3 -
 •     

  bulma oran y ksek olan niversite b l mleri hangileri? Veterinerlik: E itim s resi 5 y ld r, b l m n amac b lgede bulunan hayvanlar n sa l n n iyile tirilmesi ve slah edilmesidir. n aat M hendisli i: Yap lar n plan, proje, yap m ile u ra an temel m hendislik alan d r.

  www.kocbey.com/osspuan.html * T3 -
 •