Üye Girişi

Tüm normal özelliklerin yanı sıra, üyelerimiz ekstra özelliklere erişim sağlayabilirler.

Arama Motoruna Sitenizi Ekleyebir, İşletmenize Ekranın Sağ tarafında yer ayırabilirsiniz,

Aramalarda beğendiğiniz siteleri konuları Favorileri eklemek için yıldızlayın / yıldızdan kaldırın veya özel kategoriler oluşturun.

E-posta Oluşturun iletilerinize ulaşın, Reklamlar oluşturun işinizi tanıtın, Reklam Ortağımız Olun Kazanç elde edin.

Lütfen üye bölgenize giriş yapın / üye olun ve bu ilave avantajlardan yararlanmaya başlayın.

Daha
Shadow
 
Aranan ������������������niversite b������������������l������������������mleri kelimesi için 1,000 sonuçtan öne çıkan 1-10 arası listelenmiştir
Web Favorilerim    |    Web Üzerinde Arama

 •     

  YKS e it A rl k b l mleri taban puanlar 2 y ll k niversite b l mleri i in ka puan almas gerekir - Son Dakika E itim Haberleri | STAR.YKS e it a rl k bö...

  https://www.youtube.com/watch?v=Eof0gT4wNG0 * T3 -
 •     

  News 24h - YKS e it A rl k b l mleri taban puanlar 2 y ll k niversite b l mleri i in ka puan almas gerekir - Son Dakika E itim Haberleri | STAR. YKS e i...

  https://www.youtube.com/watch?v=bhB8C48JNVc * T3 -
 •     

  Açıköğretim fakültesi ön lisans: Aşçılık, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, çağrı merkezi hizmetleri, emlak ve emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, ev idaresi, lobarant ve veteriner sağlık, tarım, web tasarımı ve kodlama. Açıköğretim fakültesi lisans: Tarih, Türk dili ...

  https://www.a24.com.tr/acikogretim-2-universite-bolumleri-4-... * T3 -
 •     

  Burs, her niversite ve b l m i in ge erli. Ancak e itim maliyeti y ksek olan t p, m hendislik gibi b l mleri tercih edenlerin ans daha y ksek. Telefon: 0272 213 60 36

  www.neleryokki.com/egitim/burs.htm * T3 -
 •     

  EK MADDE 20 Yeni kurulan Band rma Onyedi Eyl l, skenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat niversitelerinde kullan lmak zere ekli (1) say l listede yer alan retim elemanlar na ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun H km nde Kararnameye ba l cetvellere ilgili niversite b l mleri olarak eklenmi tir.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-1.ht... * T3 -
 •     

  Tercihte bulunanlar n y zde yirmilik bir k sm da, asl nda tercih etmeleri h linde kazanacaklar b l mler olmas na ra men, bu b l mleri tercih etmeyip, niversite d nda kalmay tercih ediyorlar. T rk niversitesi art k lise rencilerinin g z nde dahi bitmi tir.

  https://www.anayasa.gen.tr/degersizlesme-ek.htm * T3 -
 •     

  D Ö RD Ü NC Ü B Ö L Ü M. Ç e ş itli ve Son H ü k ü mler. Personel ihtiyac ı. MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac ı 2547 say ı l ı Kanunun 13 ü nc ü maddesine g ö re Rekt ö r taraf ı ndan g ö revlendirilecek personel taraf ı ndan veya Merkez M ü d ü r ü n ü n talebi, Rekt ö r ü n uygun g ...

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130612-9.ht... * T3 -
 •     

  2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI İki yılık önlisans bölümleri için tercih işlemleri Temel Yeterlilik sınavından alınan puana göre yapılıyor. TYT sınav puanına göre tercih yapacak olan adaylar Özel veya devlet üniversitelerinde yer alan bölümleri tercih edebilecek. 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları henüz açıklanmadı.

  https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/720980... * T3 -
 •     

  MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac ı 2547 say ı l ı Kanunun 13 ü nc ü maddesine g ö re Rekt ö r taraf ı ndan g ö revlendirilecek personel taraf ı ndan kar şı lan ı r. Mali h ü k ü mler. MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri ş unlard ı r: a) Ü niversite b ü t ç esinden tahsis edilecek ö denekler,

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130215-9.ht... * T3 -
 •     

  Tablo-C de g r ld gibi 1999 y l nda hukuk fak ltelerinin ortalama y zdelik s ras 11.2 iken, iktisat b l mlerinin ortalama y zdelik s ras 8.3, i letme b l mlerinin ortalama y zdelik s ras 6.1, uluslararas ili kiler b l mlerinin y zdelik ortalamas 7.8 olmu tur. 1998 den 1999 a ge erken b t n bu b l mlerin genel y zdelik s ralamalar nda k t le ...

  https://www.anayasa.gen.tr/hfpuan.htm * T3 -
 •       

   İlanlarınız tüm arama ağımız üzerinde ve reklam ortaklarımız

   web sitelerinde yayınlansın.

   www.websiteniz.tur.tc Sadece 55 TL Hemen ismin tükenmeden tescil et

   www.tur.tc